Skriftlig InfoDITA-publiseringGrafiske elementer i DITAOm grafiske elementer i DITA

Grafiske elementer i DITA

Startside

Om grafiske elementer i DITA

Prosedyrer

Om grafiske elementer i DITA

Grafiske elementer (fotografier, illustrasjoner og skjermdump) spiller en svært viktig rolle i DITA-publisering. Hvordan slike grafiske elementer skal brukes, hvilke formater de kan og bør ha, og hvordan de settes inn i emner (topics) krever noen forklaringer.

På denne siden

Definisjoner

La meg innledningsvis klargjøre hva jeg mener med de forskjellige uttrykkene som gjelder grafiske elementer.

Grafisk element

Et grafisk element er et multimodalt tekstelement som i første rekke består av en grafisk presentasjon av et fotografi, illustrasjon eller skjermdump. I digitale publikasjoner kan det grafiske elementet også inneholde video, animasjon og lyd. Grafiske elementer kan ha forskjellige størrelse, teknisk utførelse og format, og de er normalt tilpasset det formatet som dokumentet er publiserert på.

Fotografi

Det generelle uttrykket fotografi brukes for å beskrive et bilde fra et fotoapparat, eller et stillbilde fra en video, som er fremstilt for å brukes i en teknisk beskrivelse eller en prosedyre. Fotografiet er tatt med egnet utstyr (fotoapparat, telefon, filmkamera), og det kan være etterbehandlet i et egnet redigeringsprogram. Et fotografi inneholder ikke tekst eller symboler.

Illustrasjon

Det generelle uttrykket illustrasjon brukes for å beskrive et fotografi eller en teknisk tegning som er laget for bruk i en teknisk beskrivelse eller en prosedyre. Illustrasjonen kan være håndtegnet og scannet inn, fotografert og etterbehandlet, eller laget på en datamaskin i vektor– eller punktgrafikk. Illustrasjonen kan inneholde tekster og symboler.

Skjermdump

En skjermdump (engelsk: screen capture) er et grafisk element som fremkommer ved å ta en kopi av hele eller deler av presentasjonen på en dataskjerm. Skjermdumpen kan være etterbehandlet i et egnet redigeringsprogram.

Innsetting av et fotografi, illustrasjon eller skjermdump i DITA

I tradisjonelle tekstbehandlingsverktøy for kontorbruk er det vanlig at grafiske elementer enten importeres eller kopieres inn i dokumentet. Dette er enkel måte å sette inn elementet på, og i de fleste tilfellene vil også editoren gi en umiddelbar presentasjon av hvordan sluttresultatet vil se ut når dokumentet skrives ut. Ulempen er at det grafiske elementet på denne måten blir en integrert del av dokumentet, og det gjør at dokumentets filstørrelse av og til blir noe uhåndterlig.

Hvis du har endret det grafiske elementet i tekstbehandlingsverktøyet, for eksempel ved å beskjære det eller ved å endre størrelsen på presentasjonen, kan det også i noen tilfelle være lite hensiktsmessig å hente elementet ut igjen. Det er mulig, men kvaliteten er såpass redusert at det grafiske elementet egentlig er ødelagt. Dette hindrer gjenbruk.

I DITA er ikke det grafiske elementet importert eller kopiert inn. På samme måte som på websider, og i enkelte profesjonelle teksteditorer, blir fotografier, illustrasjoner og skjermdumper linket inn fra et lagringsområde. Dette lagringsområdet kan være en harddisk eller server med filer, men i DITA-sammenheng er det normalt en database. Koden vil ofte se slik ut:

<fig>
   <image href="ID"></image>
</fig>

Her linkes det grafiske elementet inn ved hjelp av attributtet href. Elementet identifiseres med en "ID". Denne ID'en en vanlig datafil på egnet format, eller en databasereferanse. Andre attributter kan om ønskelig legges inn i <image>-elementet for å oppnå spesielle resultater.

Ved at elementet linkes inn kan det også gjenbrukes så mange ganger du vil, og du har hele tiden kontroll over kvaliteten. Hvis du endrer det grafiske elementet vil det automatisk gjenspeile denne endringen alle steder det er brukt.

<fig>-elementet kan inkludere et <title>-element hvis du ønsker en identifisering av fotografiet, illustrasjonen eller skjermdumpen.

<fig>
   <title>Figure title</title>
   <image href="ID"></image>
</fig>

De fleste stilark vil automatisk gi figurtittelen et nummer. Om du ønsker kan du legge inn <fig>-elementet i bookmap for å oppnå en liste over alle illustrasjonene i publikasjonen. Om dette er mulig, og hvordan listen ser ut, bestemmes av stilarket ditt.

Høy og lav oppløsning

Noe av vitsen med å jobbe i DITA er at DITA støtter parallellpublisering. I praksis betyr dette at det samme dokumentet kan dupliseres til mange forskjellige formater uten at det er nødvendig å gjøre endringer i tekst eller kode. Normalt blir de ulike formatene delt inn i to hovedgrupper:

Nå forutsetter jeg at du ønsker å levere fra deg publikasjoner med best mulig kvalitet både på tekst og illustrasjoner. Da må du for enkelte bilder og illustrasjoner legge inn to versjoner; en med lav oppløsning for skjerm, og en med høy oppløsning for utskrift. Hvis du jobber i et DITA-system basert på en database vil disse to versjonene ha samme identifikasjon. Databasen holder da orden på hvilken versjon som skal brukes til hvilket publikasjonsformat.

Import av et grafisk element inn i en database

Hvis du jobber i en databaseløsning må det grafiske elementet importeres inn i databasen. Når slik import har funnet sted vil også elementet bli versjonskontrollert akkurat slik som de andre objektene i databasen.

Avhenging av det grafiske elementets egenskaper må du importere både lav- og høyoppløselig versjon.


Alle eksterne linker åpner i et nytt vindu. Jeg tar ikke ansvar for informasjon på eksterne nettsteder, selv om jeg har linket til dem. Vennligst rapporter linker som ikke virker.

Informasjonen på denne siden representerer mine personlige meninger, og min egen forståelse av temaet som beskrives. Du kan gjerne linke til siden, men ikke kopiere større deler av innholdet uten tillatelse. Jeg tar ingen ansvar for eventuelle feil, misforståelser eller manglende informasjon om omfattende temaer. Jeg tar heller intet ansvar for feil du måtte gjøre eller forårsake som et resultat av feilaktig eller manglende informasjon. Du kan gjerne bidra med kommentarer, egner erfaringer eller utfyllende informasjon. Se Kontaktinformasjonen.