Du er her: Skriftlig Info / Om Skriftlig Info / Redaktør

Redaktør

Ansvarlig redaktør for skriftlig.info er Ragnar Branæs.

Jeg jobber til daglig i Kongsberg Maritime AS i Horten, hvor jeg er ansvarlig for brukerdokumentasjon og nettstedet til fiskeriavdelingen (Simrad). Produktene jeg jobber med er teknisk avansert utstyr for å finne fisk. Dette er sonarer, ekkolodd, svingere og fangstkontrollsystemer. Jeg jobber også med tilsvarende utstyr for fiskeri forskning.

Av utdannelse er jeg opprinnelig offiser fra Sjøforsvaret. Etter å ha fullført ingeniørstudiet ved Horten Ingeniørhøgskole og en del studier ved Universitetet i Oslo begynte jeg på Simrad i 1986. Jeg har jobbet med teknisk dokumentasjon siden 1989.

skriftlig.info ble påbegynt med det formål å spre informasjon og kompetanse om faget teknisk dokumentasjon. Arbeidet med å utvikle sidene ble startet som en del av et masterstudium i faglitterær skriving med Universitetet i Sørøst-Norge, men har tidvis ligget i dvale på grunn av andre prioriteringer.