Du er her: Skriftlig Info / Om Skriftlig Info / Formål og målgruppe

Formål og målgruppe

Formålet med skriftlig.info er å hjelpe deg som på en eller annen måte jobber med brukerdokumentasjon for tekniske produkter. Med dette menes brukermanualer, instrukser, bruksanvisninger, prosedyrer og annen informasjon relatert til installasjon, bruk og vedlikehold.

Mens høgskoler og universiteter i utlandet flere steder tilbyr flerårlige studier i det som ofte kalles "technical communication" finnes det ikke tilsvarende tilbud i Norge. De fleste av de som jobber med teknisk dokumentasjon er således "ufaglærte", og har ofte helt andre yrkesfaglige bakgrunner.

Mange av de som jobber med teknisk dokumentasjon i norske bedrifter er svært flinke. Imidlertidig er det også mange som ikke har det som hovedbeskjeftigelse, men som mer eller mindre frivillig blir pålagt ansvaret med å utarbeide komplierte bruksanvisninger. Det er desverre ofte slik at bruksanviningen er det siste som lages i fullt hastverk før produktet skal lanseres, og like ofte er det sørgelig nok de "det passer minst dårlig for" som må gjøre jobben.

skriftlig.info ønsker å være et faglig tilbud til alle tekniske kommunikatører uansett erfaring og faglig dyktighet. Du som har kort "fartstid" kan kanskje finne tips om hvordan dokumenter kan bli bedre og hvilke verktøy som det er kjekt å bruke. Du som har jobbet lenge i faget kan forhåpentligvis hente ny inspirasjon, og du inviteres også til å bidra med artikler.