Skriftlig InfoMetodikkBruk av variabler i tekstenErfaringer med variabler

Erfaringer med variabler

Hvis du jobber i en arbeidsgruppe er det svært viktig at de variablene du bruker er standardisert. Alle medlemmene i arbeidsgruppen må bruke de samme variablene slik at informasjonselementene kan gjenbrukes på tvers av gruppen, og for alle publikasjoner.

I mitt publiseringssystem hadde vi relativt mange variabler. Alle var dokumentert i en egen "guide" som ble sendt ut til alle oversettere.

En stor mengde variabler, og det faktum at de ofte brukes i mange informasjonselementer, gjør at det tidvis er en brysom jobb å sørge for at alle nødvendige verdier er på plass nå en bok skal publiseres. Riktignok gir verktøyet vårt tydelig beskjed hvis noe mangler, men det oppleves av og til som en unødvendig belastning når du må lete frem definisjoner som du ikke har brukt, og kanskje heller ikke noe forhold til.

Dette er bare en av mange praktiske erfaringer etter å ha jobbet noen år med variabler i tekstene mine.

Standardiser!

Som sagt, alle variablene du bruker må være standardisert. Det kan ikke være mulig for enkeltmedlemmer i arbeidsgruppen å definere variabler selv. Dette må være en administratoroppgave. Uten et standardisert system er det umulig å etablere effektiv gjenbruk.

Kommuniser!

Alle variabler må være kommunisert til alle medlemmene i arbeidsgruppen. Hver forfatter må ha en klar forståelse om hvordan variablene skal brukes, og hvilken hensikt hver av dem har.

Alle variabler må dokumenteres. Dette betyr at det må utarbeides en skriftlig beskrivelse av hver eneste variabel. Denne beskrivelsen må forklare hva variabelen brukes til, hvordan den brukes, og hva slags verdier den kan få. Slik dokumentasjon er viktig for intern bruk, men enda viktigere for de som skal oversette.

Vær restriktiv!

Velg nøye hvilke variabler dere ønsker å etablere. Det er lurt å være restriktiv. Bruk av variabler er en svært effektiv funksjon, men hvis en forfatter må forholde seg til variabler som er ukjente blir det fiklete. Det samme er tilfellet hvis du må hente inn svært mange ukjente variabler for å publisere.

Begrens antallet!

Hvis publikasjonene dine skal oversettes utgjør variabler en stor utfordring for oversetterne. Du kan ikke forutsette at oversetterne er kjent med funksjonaliteten. Oversetteren må også forholde seg til variabler som er ukjente, og disse kan være gitt verdier som er vanskelige å oversette når de er tatt ut av kontekst. Vi har også erfart at verdiene som er definert i forskjellige kombinasjoner kan være vanskelige å oversette fordi ulike språk opererer med ulike grammatikalske kjønn. Vi hadde en rekke diskusjoner med våre oversettere. Etter å ha hørt på deres argumenter og råd fjernet vi de fleste variablene fra våre tekster.

Tips

Hvis du jobber med DITA-publisering vet du sikkert at DITA har svært god støtte for bruk av variabler. Du finner mer om dette under overskriften DITA variabler.


Alle eksterne linker åpner i et nytt vindu. Jeg tar ikke ansvar for informasjon på eksterne nettsteder, selv om jeg har linket til dem. Vennligst rapporter linker som ikke virker.

Informasjonen på denne siden representerer mine personlige meninger, og min egen forståelse av temaet som beskrives. Du kan gjerne linke til siden, men ikke kopiere større deler av innholdet uten tillatelse. Jeg tar ingen ansvar for eventuelle feil, misforståelser eller manglende informasjon om omfattende temaer. Jeg tar heller intet ansvar for feil du måtte gjøre eller forårsake som et resultat av feilaktig eller manglende informasjon. Du kan gjerne bidra med kommentarer, egner erfaringer eller utfyllende informasjon. Se Kontaktinformasjonen.