Skriftlig InfoMetodikkOppgaveanalyse

Oppgaveanalyse

Teknisk avanserte produkter kan ofte tilby brukeren mange funksjoner, og selv en liten elektronisk enhet kan løse mange kompliserte oppgaver.

Hvis utvikling og brukergrensesnitt er gjennomtenkt og vellykket vil kanskje normale brukere operere produktet uten hjelp av brukermanualer eller "on-line hjelp". Ofte er ikke dette tilfelle, og en vellykket oppgavegjennomføring krever at brukeren får hjelp.

Tekster

Om oppgaveanalyse

Planlegging av omfang og ressurser

Metoder for gjennomføring av målgruppe- og oppgaveanalyser

Relaterte tekster

Startsider

Metodikk

Skriftlig Info