Skriftlig InfoMetodikkModulær skrivingSpar tid og penger med gjenbruk

Spar tid og penger med gjenbruk

Et av de viktigste formålene med modulær og emnebasert skriving er gjenbruk av informasjonselementer. Gjenbruk betyr å bruke disse elementene om igjen. Gjenbruk av tekst er ikke det samme som å kopiere den og lime den inn et annet sted.

Nå vil du sikkert protestere, og si at tekst fra et dokument enkelt kan kopieres inn i et annet, og at det også er gjenbruk. Det er forsåvidt riktig. Det går da også greit så lenge ikke den kopierte teksten skal endres. Hvor mange steder er den da brukt? Det samme gjelder oversetting. En kopiert tekst må oversettes omigjen, og selv om oversettingsverktøyene "husker" teksten og oversetter automatisk må du fremdeles betale for det.

Gjenbruk

Gjenbruk defineres som elektronisk rekonstekstualisering av separate informasjonselementer (multimodale tekstfragmenter). Informasjonselementene må være etablert som separate datafiler, eller som adresserbare elementer i en kildefil. Elementene settes inn i et eller flere hoveddokumentet ved hjelp av elektroniske referanser (linker). Ved endringer i kildefilen vil automatisk informasjonen i alle hoveddokumentene endres tilsvarende.

En av de tabbene du kan gjøre i en teknisk håndbok er nettopp å bruke "copy/paste"-funksjonaliteten i verktøyet ditt. Det er jo i utgangspunktet ikke noe galt i å kopiere tekst, men teksten inneholder informasjon, og den må du vedlikeholde. Hvis du kopierer informasjon en gang får du et vedlikeholdsproblem. Kopierer du den samme informasjonen flere ganger får du et vedlikeholdsmareritt. Kan du til enhver tid huske hvor mange steder i hvor mange bøker du har brukt en gitt setning, eller hvor mange steder du har spesifisert en teknisk detalj?

Det er veldig lettvint å ta tekniske spesifikasjoner inn i vanlig prosatekst. Det kan være noe så banalt som at "vaskemaskinmotoren roterer med 1200 omdreininger i minuttet under sentrifugering". Sett at du kopierer denne setningen til en tre-fire steder rundt omkring i bruksanvisningen, deretter noen steder i vedlikeholdsmanualen, et par ganger til en webside, og til slutt en brosjyre. Hva gjør du da hvis produktansvarlig kommer bort til deg dagen før lansering, og sier "Jeg glemte å fortelle deg at sentrifugeringshastigheten er satt ned til 1100 omdreininger. Den ristet i stykker da vi testet den på 1200..."

Med gjenbruk i ordets rette forstand endrer du dette ett sted.

Gjenbruk er jo et aktuelt prinsipp i vår tid, selv om det hovedsaklig settes i en annen kontekst enn teknisk dokumentasjon. Norsk Wikipedia skriver:

Gjenbruk angir bruk mer enn én gang. Konseptet er sterkt knyttet til miljøvern som det andre nivået i avfallshierarkiet, men gir utvidet mening i alle situasjoner der en eksisterende gjenstand eller et konsept brukes på nytt, etter å først ha blitt brukt i den tiltenkte hovedanvendelsen. Den nye anvendelsen kan være den samme som første gang eller brukt som noe annet, i motsetning til gjenvinning der gjenstanden blir plukket fra hverandre til råvarer for ny anvendelse.

Gjenbruk er et energiøkonomisk og ressursbesparende element i beste miljøpraksis.

Eksempel på gjenbruk omfatter også bruktsalg, oppussing og gjenbruk av kode i høynivå programmering.

Hensynet til ressursknapphet er hovedgrunnene til å bruke gjenstander og konsepter på nytt, men i svært mange tilfeller er det også økonomisk lønnsomhet i å gjenbruke gjenstander eller konsepter.

Norsk Wikipedia, lest oktober 2022[1]

I denne korte artikkelen skal vi merke oss den siste delen av den siste setningen: "i svært mange tilfeller er det også økonomisk lønnsomhet i å gjenbruke gjenstander eller konsepter".

Det er selvfølgelig noen utfordringer her. Selv om du kan spare tid og penger med gjenbruk er det viktig at infrastrukturen i dokumentasjonsmiljøet ditt legger til rette for gjenbruk. Viktige momenter er:

  1. Du må ha et verktøy som støtter slik funksjonalitet.
  2. Du klarer ikke gjenbruke informasjon du ikke vet finnes. Derfor må verktøyet ditt gir deg mulighet til å søke, eller lar deg organisere informasjonen i en ryddig struktur. Det beste er å kombinere dette.
  3. Gjenbrukstanken må bankes inn og pleies i hvert eneste medlem av forfatterteamet. Det er ofte lettere å lage et nytt informasjonselement enn å lete etter ett som kanskje finnes. Det er viktig at søkejobben alltid gjøres først for å unngå duplisering av informasjon.
  4. Ulik tekst fra ulik forfatter i forskjellige informasjonselementer vil nødvendigvis gi forskjellige stemmer. Det er viktig å rendyrke skrivestil og øke kompetansen slik at alle vet hvordan man skriver for gjenbruk. Det samme gjelder forøvrig illustrasjoner. Det er nødvendig å definere en felles stil for hvordan illustrasjoner presenteres.
  5. Hvis du ikke skriver på norsk vil det alltid være slik at språkkompetansen er forskjellig. Dette kan gjøre at uheldige formuleringer slipper gjennom. Samtidig er det en styrke ved gjenbruk at en annen forfatter da kan rette opp språkfeilen(e) slik at alle resultatmanualene likevel korrekte.

Relaterte tekster

Rekonstekstualisering

Forfatterens stemme


Referanser

  1. Wikipedia: Gjenbruk, https://no.wikipedia.org, Oktober/October 2022 (Link)

Alle eksterne linker åpner i et nytt vindu. Jeg tar ikke ansvar for informasjon på eksterne nettsteder, selv om jeg har linket til dem. Vennligst rapporter linker som ikke virker.

Informasjonen på denne siden representerer mine personlige meninger, og min egen forståelse av temaet som beskrives. Du kan gjerne linke til siden, men ikke kopiere større deler av innholdet uten tillatelse. Jeg tar ingen ansvar for eventuelle feil, misforståelser eller manglende informasjon om omfattende temaer. Jeg tar heller intet ansvar for feil du måtte gjøre eller forårsake som et resultat av feilaktig eller manglende informasjon. Du kan gjerne bidra med kommentarer, egner erfaringer eller utfyllende informasjon. Se Kontaktinformasjonen.